Presentació

Us presentem la Guia d’Activitats Educatives per al curs 2018-2019, un recull de les propostes educatives que l’Ajuntament posa a disposició dels centres educatius del nostre municipi sostinguts amb fons públics i també per a les famílies i el conjunt de la ciutadania.

En aquest recull, dividit en diferents blocs, trobareu activitats tant per l’alumnat com pels centres educatius i per a la ciutadania.

Adreçat a centres educatius i al seu alumnat oferim accions i activitats que, més enllà de la transmissió de coneixement, tenen la voluntat de generar inquietud i descoberta en l’infant i jove perquè siguin coneixedors/es del seu entorn, generant un espai de gran valor educatiu entre el poble i l’escola.

Per a la ciutadania oferim una seguit d’actes, tallers, serveis i recursos per potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida, basat en aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure; amb la voluntat clara de contribuir a desenvolupar la capacitat crítica i el pensament lliure i autònom de la persona, assolint l’objectiu de fer Sant Just Desvern una ciutat educadora.

Finalment, voldria agrair la participació de totes les persones, col·lectius i entitats implicades en l’elaboració i desenvolupament de les activitats de la Guia, i a tota la comunitat educativa que any rere any fa ús d’aquesta oferta, sense la qual no tindria sentit aquesta iniciativa.

Just Fosalva i Sanjuan
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’escolaritat i de Joventut

Sant Just Desvern, setembre de 2018

Com utilitzar aquesta guia

 En aquesta web podeu consultar les activitats i els recursos que ofereix l’Ajuntament i altres entitats com a suport de l’activitat docent i també per a la comunitat educativa en general, posant especialment èmfasi al treball de valors i al coneixement de l’entorn.

Per poder participar en les activitats d’aquesta guia educativa, cal emplenar la sol·licitud corresponent a través del formulari que us podeu descarregar. Les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic , de manera conjunta, per centre, abans del dia 5 d’octubre de 2018. Algunes activitats s’han de reservar directament, al més aviat possible, a l’adreça o telèfon de contacte, tal com s’indica a la fitxa corresponent.

Aquesta oferta d’activitats ha estat elaborada amb la col·laboració dels centres educatius i la participació de personal tècnic municipal, amb la voluntat d’acompanyar la tasca educativa del professorat i de les famílies.

Esperem els vostres suggeriments per millorar-la, els quals podeu fer arribar a través dels centres o del correu electrònic de l’Ajuntament.

Les activitats que indica telèfon/e-mail es poden demanar directament.
La resta d’activitats s’han de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el formulari adjunt i enviant e-mail a l’adreça: guiaeducativa@santjust.cat


Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Just Desvern

Documentació complementària curs 2018 - 2019

Índex d'activitats

Llistat complert de les activitats

Sol·licitud d'activitats educatives

Valoració d'activitats educatives (emplenar formulari)

Centres escolars de Sant Just

CENTRE PILOT D’EDUCACIÓ ESPECIAL (ASPROSEAT)

Educació Especial

Adreça: C. d’Hereter, 11-17

Tel: 93 371 49 08

a8034163@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

Educació Infantil Pública

Adreça: Av. de la Indústria, 22

Tel: 93 371 46 47

marrecs@santjust.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Educació de Persones Adultes

Adreça: C. Montserrat, 2 (Les Escoles)

Tel: 93 372 52 50

a8062055@xtec.cat

ESCOLA CANIGÓ

Educació Primaria Pública

Adreça: C. del Canigó, 35

Tel: 93 371 33 36

a8032580@xtec.cat

ESCOLA MONTSENY

Educació Primaria Pública

Adreça: Av. del Camp Roig, s/n

Tel: 93 372 79 52

a8041556@xtec.cat

ESCOLA MONTSERRAT

Educació Primaria Pública

Adreça: C. de la Generalitat, 10

Tel: 93 371 11 74

a8026816@xtec.cat

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

Educació Primaria i Secundària Concertada

Adreça: C. Electricitat, 16

Tel: 93 371 11 64

a8026841@xtec.cat

INSTITUT SANT JUST

Educació Secundària Pública

Adreça: Pg. de la Muntanya, 19

Tel: 93 371 50 50

iessantjust@xtec.cat

ESCOLA D’ARTS GRÀFIQUES ANTONI ALGUERÓ

Formació Professional i Ocupacional Concertat

Adreça: C. de Parlament Català, 1-3

Tel: 93 473 89 84

info@escolaalguero.com