Presentació

En aquesta pàgina trobareu la Guia d’Activitats Educatives per al curs 2022-2023. La Guia és un recull de projectes, propostes, activitats, tallers i xerrades que l’Ajuntament i altres entitats posen a disposició de la comunitat educativa.

Sant Just som Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància. Són aquestes dues característiques les que ens fan programar una Guia que ofereixi oportunitats i propostes educatives que no només s’adrecin als centres educatius sostinguts amb fons públics sinó també al conjunt de la ciutadania. Activitats i propostes amb l’objectiu d’acompanyar els nostres infants, adolescents i les seves famílies en el seu creixement i la seva construcció com a ciutadans de ple dret en una societat postpandèmia. Trobareu una Guia dividida en blocs temàtics per tal de facilitar la cerca, tant si sou professorat com famílies o ciutadania.

Les propostes que presentem pretenen, per una banda, acompanyar els centres educatius i les famílies en la tasca educadora, tot posant al seu abast eines que ajuden a complementar la seva feina i per altra banda oferir una educació en valors, centrant-se en el coneixement de l’entorn i el reforç del sentit de pertinença, així com de la construcció de ciutadania des d’una perspectiva diversa, crítica i justa.

Finalment, voldria agrair la participació de totes les persones, col·lectius i entitats implicades en l’elaboració i desenvolupament de les activitats de la Guia, i a tota la comunitat educativa que any rere any fa ús d’aquesta oferta, sense la qual no tindria sentit aquesta iniciativa.

Just Fosalva i Sanjuan
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’Escolaritat i de Joventut
Sant Just Desvern, setembre de 2022

Com utilitzar aquesta guia

La Guia per al curs 2022-2023  inclou propostes  establertes en diferents  àmbits, com en cursos anteriors, recuperant la participació plena en format presencial.

S’amplien les activitats de coneixement del poble i les visites al patrimoni cultural i al territori, i es recuperen les activitats d’intercanvi de centres, trobades esportives, audicions musicals, English Day, etc.

S’ofereixen com a novetat,  entre altres, diferents tallers de salut i foment de l’esport femení, un taller més d’igualtat de gènere,  dins de l’àmbit de la promoció cultural i lingüística, i un seguit important d’exposicions sobre solidaritat i altres temàtiques  a Can Ginestar i al nou Centre Cívic Soledat Sans.

Per poder participar en les activitats d’aquesta Guia Educativa, cal emplenar la sol·licitud corresponent a través del formulari que us podeu descarregar. Les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic, de manera conjunta, per cada centre, abans del dia 3 d’octubre de 2022. Algunes activitats s’han de reservar de forma directa, al més aviat possible, a l’adreça o telèfon de contacte, tal com s’indica a la fitxa corresponent.

Les activitats que inclouen telèfon o correu electrònic es poden demanar directament, tot i que caldrà informar a l'Ajuntament a través de correu electrònic.

La resta d’activitats s’han de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el formulari adjunt i enviant un correu electrònic a l’adreça: guiaeducativa@santjust.cat

Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Just Desvern

Documentació complementària curs 2022 - 2023

Índex d'activitats
Sol·licitud d'activitats educatives
Enquesta de valoració

Centres escolars de Sant Just

CENTRE PILOT D’EDUCACIÓ ESPECIAL (ASPROSEAT)

Educació Especial

Adreça: C. d’Hereter, 11-17

Tel: 93 371 49 08

a8034163@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

Educació Infantil Pública

Adreça: Av. de la Indústria, 22

Tel: 93 371 46 47

marrecs@santjust.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Educació de Persones Adultes

Adreça: C. Montserrat, 2 (Les Escoles)

Tel: 93 372 52 50

a8062055@xtec.cat

ESCOLA CANIGÓ

Educació Primaria Pública

Adreça: C. del Canigó, 35

Tel: 93 371 33 36

a8032580@xtec.cat

ESCOLA MONTSENY

Educació Primaria Pública

Adreça: Av. del Camp Roig, s/n

Tel: 93 372 79 52

a8041556@xtec.cat

ESCOLA MONTSERRAT

Educació Primaria Pública

Adreça: C. de la Generalitat, 10

Tel: 93 371 11 74

a8026816@xtec.cat

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

Educació Primaria i Secundària Concertada

Adreça: C. Electricitat, 16

Tel: 93 371 11 64

a8026841@xtec.cat

INSTITUT SANT JUST

Educació Secundària Pública

Adreça: Pg. de la Muntanya, 19

Tel: 93 371 50 50

iessantjust@xtec.cat

ESCOLA D’ARTS GRÀFIQUES ANTONI ALGUERÓ

Formació Professional i Ocupacional Concertat

Adreça: C. de Parlament Català, 1-3

Tel: 93 473 89 84

info@escolaalguero.com