Presentació

En aquesta pàgina trobareu la Guia d’Activitats Educatives per al curs 2020-2021. La Guia és un recull de projectes, propostes, activitats, tallers, xerrades que l’Ajuntament i altres entitats posen a disposició de la comunitat educativa.

Pel proper curs el repte de tota la comunitat educativa és majúscul. La pandèmia de la Covid-19 i les conseqüents mesures de seguretat i salut comporten un canvi substancial en el fet educatiu, tant a les escoles com a
tots els altres espais educatius.

Caldrà repensar la nostra acció des d’una doble perspectiva: la de la possibilitat sobre què podrem fer i deixar de fer, amb les noves condicions de mesures de seguretat, de funcionament de grups estables..., i també des de la perspectiva de les noves necessitats: aquesta pandèmia farà aflorar una sèrie de problemes en els quals haurem d’incidir com la digitalització ciutadana, l’acompanyament emocional...

Per això es fa més necessari que mai la visió de Ciutat Educadora. La que ens fa programar una Guia que ofereixi oportunitats i propostes educatives que no només s’adrecin als centres educatius, sostinguts amb fons públics, sinó també al conjunt de la ciutadania, precisament per ajudar en aquests moments complexes.

Trobareu una Guia dividida en blocs temàtics, per tal de facilitar la cerca, tant si sou professorat com famílies o ciutadania.

Les propostes que presentem pretenen, d'una banda, acompanyar als centres educatius i les famílies en la seva tasca educadora, tot posant al seu abast eines que ajudin a complementar la seva feina i d'altra banda oferir una educació en valors, centrant-se en el coneixement del seu entorn i el reforç de sentit de pertinença, així com de la construcció de ciutadania des d’una perspectiva diversa, crítica i justa.

Finalment, voldria agrair la participació de totes les persones, col·lectius i entitats implicades en l’elaboració i desenvolupament de les activitats de la Guia, i a tota la comunitat educativa que, any rere any, fa ús d’aquesta oferta sense la qual no tindria sentit aquesta iniciativa.

Just Fosalva i Sanjuan
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’escolaritat i de Joventut

Sant Just Desvern, setembre de 2020

Com utilitzar aquesta guia

Fer aquesta Guia, tal com s’explica a la presentació, ha suposat un repte diferent i un esforç d’imaginar per saber quina serà la situació i l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i com podria ser el millor suport que podem oferir als centres, amb seguretat, en funció de l’evolució la crisi sanitària, i tenint en compte que els seus efectes i conseqüències afecten especialment als infants i a la vida escolar.

La Guia per al curs 2020-2021 proposa activitats similars a les del curs passat, dins els mateixos àmbits, promovent, totes aquelles adreçades a grups escolars (grups estables), realitzades dins o fora del centre, especialment en espais oberts.

Es reforcen les activitats de coneixement del poble i visites al patrimoni cultural i territori més proper, que es poden fer a l’aire lliure. S’ofereixen, com a novetat, els tallers de restauració emocional.

Per altra banda, entenem que no es podrien fer les activitats d’intercanvi entre escolars o amb diferent població, pel perill de possible transmissió que suposa actualment. No obstant, per la seva valoració i tradició, segueixen dins la programació i per això van indicades amb una icona que identifica que són activitats susceptibles de canvi i que només es podran portar a terme en funció de l’evolució de la pandèmia que vivim.

Per poder participar en les activitats d’aquesta Guia Educativa, cal emplenar la sol·licitud corresponent a través del formulari que us podeu descarregar. Les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic, de manera conjunta, per cada centre, abans del dia 4 d’octubre de 2020. Algunes activitats s’han de reservar directament, al més aviat possible, a l’adreça o telèfon de contacte, tal com s’indica a la fitxa corresponent.

Les activitats que indica telèfon/e-mail es poden demanar directament, tot i que caldrà informar a l'Ajuntament a través de l'email.
La resta d’activitats s’han de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el formulari adjunt i enviant e-mail a l’adreça: guiaeducativa@santjust.cat


Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Just Desvern

Documentació complementària curs 2020 - 2021

Índex d'activitats

Sol·licitud d'activitats educatives

Valoració d'activitats educatives (emplenar formulari)

Centres escolars de Sant Just

CENTRE PILOT D’EDUCACIÓ ESPECIAL (ASPROSEAT)

Educació Especial

Adreça: C. d’Hereter, 11-17

Tel: 93 371 49 08

a8034163@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

Educació Infantil Pública

Adreça: Av. de la Indústria, 22

Tel: 93 371 46 47

marrecs@santjust.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Educació de Persones Adultes

Adreça: C. Montserrat, 2 (Les Escoles)

Tel: 93 372 52 50

a8062055@xtec.cat

ESCOLA CANIGÓ

Educació Primaria Pública

Adreça: C. del Canigó, 35

Tel: 93 371 33 36

a8032580@xtec.cat

ESCOLA MONTSENY

Educació Primaria Pública

Adreça: Av. del Camp Roig, s/n

Tel: 93 372 79 52

a8041556@xtec.cat

ESCOLA MONTSERRAT

Educació Primaria Pública

Adreça: C. de la Generalitat, 10

Tel: 93 371 11 74

a8026816@xtec.cat

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

Educació Primaria i Secundària Concertada

Adreça: C. Electricitat, 16

Tel: 93 371 11 64

a8026841@xtec.cat

INSTITUT SANT JUST

Educació Secundària Pública

Adreça: Pg. de la Muntanya, 19

Tel: 93 371 50 50

iessantjust@xtec.cat

ESCOLA D’ARTS GRÀFIQUES ANTONI ALGUERÓ

Formació Professional i Ocupacional Concertat

Adreça: C. de Parlament Català, 1-3

Tel: 93 473 89 84

info@escolaalguero.com