Presentació

Us presentem la Guia d’Activitats Educatives per al curs 2017-2018, un recull de les propostes educatives que l’Ajuntament posa a disposició dels centres educatius del nostre municipi sostinguts amb fons públics i també per a les famílies i el conjunt de la ciutadania.

En aquest recull, dividit en diferents blocs, trobareu activitats tant per l’alumnat com pels centres educatius i per a la ciutadania.

Adreçat a centres educatius i al seu alumnat oferim accions i activitats que, més enllà de la transmissió de coneixement, tenen la voluntat de generar inquietud i descoberta en l’infant i jove perquè siguin coneixedors/es del seu entorn, generant un espai de gran valor educatiu entre el poble i l’escola.

Per a la ciutadania oferim una seguit d’actes, tallers, serveis i recursos per potenciar l’aprenentatge al llarg de la vida, basat en aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure; amb la voluntat clara de contribuir a desenvolupar la capacitat crítica i el pensament lliure i autònom de la persona, assolint l’objectiu de fer Sant Just Desvern una ciutat educadora.

Vull aprofitar per encoratjar a la comunitat educativa dels centres i a la ciutadania en general a sumar-se al nou repte col·lectiu: l’elaboració conjunta d’un nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), un document que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir complicitats entre administracions i ciutadania per fer-ho possible. El PEC permet planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la participació ciutadana, elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Finalment, voldria agrair la participació de totes les persones, col·lectius i entitats implicades en l’elaboració i desenvolupament de les activitats de la Guia, i a tota la comunitat educativa que any rere any fa ús d’aquesta oferta, sense la qual no tindria sentit aquesta iniciativa.

Just Fosalva i Sanjuan
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’escolaritat i de Joventut

Sant Just Desvern, setembre de 2018

Documentació Complementaria

Índex d'activitats

Llistat complert de les activitats

Sol·licitud d'activitats educatives

Valoració d'activitats educatives (emplenar formulari)

Com utilitzar aquesta guia

En aquesta web podeu consultar les activitats i els recursos que ofereix l’Ajuntament i altres entitats com a suport de l’activitat docent i també per a la comunitat educativa en general, posant especialment èmfasi al treball de valors i al coneixement de l’entorn.

Per poder participar en les activitats d’aquesta guia educativa, cal emplenar la sol·licitud corresponent a través del formulari que us podeu descarregar. Les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic , de manera conjunta, per centre, abans del dia 5 d’octubre de 2017. Algunes activitats s’han de reservar directament, al més aviat possible, a l’adreça o telèfon de contacte, tal com s’indica a la fitxa corresponent.

Aquesta oferta d’activitats ha estat elaborada amb la col·laboració dels centres educatius i la participació de personal tècnic municipal, amb la voluntat d’acompanyar la tasca educativa del professorat i de les famílies.

Esperem els vostres suggeriments per millorar-la, els quals podeu fer arribar a través dels centres o del correu electrònic de l’Ajuntament.

Les activitats que indica telèfon/e-mail es poden demanar directament.
La resta d’activitats s’han de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el formulari adjunt
.
PDF SOL·LICITUD  VALORACIÓ EMPLENAR FORMULARI


Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Just Desvern

ACTIVITATS PER A L'ALUMNAT

ACTES, TALLERS, RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS PER A CENTRES EDUCATIUS FAMÍLIES I CIUTADANIA

Centres escolars de Sant Just

CENTRE PILOT D’EDUCACIÓ ESPECIAL (ASPROSEAT)

Educació Especial

Adreça: C. d’Hereter, 11-17

Tel: 93 371 49 08

a8034163@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

Educació Infantil Pública

Adreça: Av. de la Indústria, 22

Tel: 93 371 46 47

marrecs@santjust.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Educació de Persones Adultes

Adreça: C. Montserrat, 2 (Les Escoles)

Tel: 93 372 52 50

a8062055@xtec.cat

ESCOLA CANIGÓ

Educació Primaria Pública

Adreça: C. del Canigó, 35

Tel: 93 371 33 36

a8032580@xtec.cat

ESCOLA MONTSENY

Educació Primaria Pública

Adreça: Av. del Camp Roig, s/n

Tel: 93 372 79 52

a8041556@xtec.cat

ESCOLA MONTSERRAT

Educació Primaria Pública

Adreça: C. de la Generalitat, 10

Tel: 93 371 11 74

a8026816@xtec.cat

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

Educació Primaria i Secundària Concertada

Adreça: C. Electricitat, 16

Tel: 93 371 11 64

a8026841@xtec.cat

INSTITUT SANT JUST

Educació Secundària Pública

Adreça: Pg. de la Muntanya, 19

Tel: 93 371 50 50

iessantjust@xtec.cat

ESCOLA D’ARTS GRÀFIQUES ANTONI ALGUERÓ

Formació Professional i Ocupacional Concertat

Adreça: C. de Parlament Català, 1-3

Tel: 93 473 89 84

info@escolaalguero.com