Presentació

En aquesta pàgina trobareu la Guia d’Activitats Educatives per al curs 2019- 2020. La Guia és un recull de projectes, propostes, activitats, tallers, xerrades que l’Ajuntament i altres entitats posen a disposició de la comunitat educativa.

És precisament amb aquesta visió, la visió de Ciutat Educadora, la que ens fa programar una Guia que ofereixi oportunitats i propostes educatives que no només s’adrecin als centres educatius, sostinguts amb fons públics, sinó també al conjunt de la ciutadania.

Trobareu una Guia dividida en blocs temàtics, per tal de facilitar la cerca, tant si sou professorat com famílies o ciutadania.

Les propostes que presentem pretenen, per una banda, acompanyar als centres educatius i les famílies en la seva tasca educadora, tot posant al seu abast eines que ajudin a complementar la seva feina i per altra banda oferir una educació en valors, centrant-se en el coneixement del seu entorn i el reforç de sentit de pertinença, així com de la construcció de ciutadania des d’una perspectiva diversa, crítica i justa.

Finalment, voldria agrair la participació de totes les persones, col·lectius i entitats implicades en l’elaboració i desenvolupament de les activitats de la Guia, i a tota la comunitat educativa que, any rere any, fa ús d’aquesta oferta, sense la qual no tindria sentit aquesta iniciativa.

Just Fosalva i Sanjuan
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’escolaritat i de Joventut

Sant Just Desvern, setembre de 2019

Com utilitzar aquesta guia

 En aquesta web podeu consultar les activitats i els recursos que ofereix l’Ajuntament i altres entitats com a suport de l’activitat docent i també per a la comunitat educativa en general, posant especialment èmfasi al treball de valors i al coneixement de l’entorn.

Per poder participar en les activitats d’aquesta guia educativa, cal emplenar la sol·licitud corresponent a través del formulari que us podeu descarregar. Les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic , de manera conjunta, per centre, abans del dia 4 d’octubre de 2019. Algunes activitats s’han de reservar directament, al més aviat possible, a l’adreça o telèfon de contacte, tal com s’indica a la fitxa corresponent.

Aquesta oferta d’activitats ha estat elaborada amb la col·laboració dels centres educatius i la participació de personal tècnic municipal, amb la voluntat d’acompanyar la tasca educativa del professorat i de les famílies.

Esperem els vostres suggeriments per millorar-la, els quals podeu fer arribar a través dels centres o del correu electrònic de l’Ajuntament.

Les activitats que indica telèfon/e-mail es poden demanar directament.
La resta d’activitats s’han de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el formulari adjunt i enviant e-mail a l’adreça: guiaeducativa@santjust.cat


Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Just Desvern

Documentació complementària curs 2019 - 2020

Índex d'activitats

Sol·licitud d'activitats educatives

Valoració d'activitats educatives (emplenar formulari)

Centres escolars de Sant Just

CENTRE PILOT D’EDUCACIÓ ESPECIAL (ASPROSEAT)

Educació Especial

Adreça: C. d’Hereter, 11-17

Tel: 93 371 49 08

a8034163@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

Educació Infantil Pública

Adreça: Av. de la Indústria, 22

Tel: 93 371 46 47

marrecs@santjust.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Educació de Persones Adultes

Adreça: C. Montserrat, 2 (Les Escoles)

Tel: 93 372 52 50

a8062055@xtec.cat

ESCOLA CANIGÓ

Educació Primaria Pública

Adreça: C. del Canigó, 35

Tel: 93 371 33 36

a8032580@xtec.cat

ESCOLA MONTSENY

Educació Primaria Pública

Adreça: Av. del Camp Roig, s/n

Tel: 93 372 79 52

a8041556@xtec.cat

ESCOLA MONTSERRAT

Educació Primaria Pública

Adreça: C. de la Generalitat, 10

Tel: 93 371 11 74

a8026816@xtec.cat

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

Educació Primaria i Secundària Concertada

Adreça: C. Electricitat, 16

Tel: 93 371 11 64

a8026841@xtec.cat

INSTITUT SANT JUST

Educació Secundària Pública

Adreça: Pg. de la Muntanya, 19

Tel: 93 371 50 50

iessantjust@xtec.cat

ESCOLA D’ARTS GRÀFIQUES ANTONI ALGUERÓ

Formació Professional i Ocupacional Concertat

Adreça: C. de Parlament Català, 1-3

Tel: 93 473 89 84

info@escolaalguero.com