Presentació

En aquesta pàgina trobareu la Guia d’Activitats Educatives per al curs 2021-2022. La Guia és un recull de projectes, propostes, activitats, tallers i xerrades que l’Ajuntament i altres entitats posen a disposició de la comunitat educativa.

Enguany el curs comença encara amb incerteses; la pandèmia encara segueix vigent i cal seguir prenent mesures de seguretat i salut. En aquest sentit el curs passat va ser un aprenentatge per a totes i tots i ens vam haver de reinventar per tal de poder seguir desenvolupant la tasca educativa al municipi. Aprofito per donar les gràcies a totes les persones professionals i voluntàries de l’educació, tant formal com no formal, pels esforços duts a terme. 

Si una cosa ens ha demostrat la pandèmia i els seus efectes sobre la infància i l’adolescència és que cal entendre l’educació i els espais educatius no només com a espais de transmissió de coneixement, sinó també com a espais d’acompanyament i creixement personal. Serà importantíssim destinar recursos i temps a cuidar aquests infants i joves per tal que l’impacte emocional de la Covid-19 quedi minimitzat. 

Per això es fa més necessària que mai la visió de Ciutat Educadora. La que ens fa programar una Guia que ofereixi oportunitats i propostes educatives que no només s’adrecin als centres educatius, sostinguts amb fons públics, sinó també al conjunt de la ciutadania, precisament per ajudar en aquests moments complexes.

Trobareu una Guia dividida en blocs temàtics, per tal de facilitar la cerca, tant si sou professorat com famílies o ciutadania.

Les propostes que presentem pretenen, d'una banda, acompanyar als centres educatius i les famílies en la seva tasca educadora, tot posant al seu abast eines que ajudin a complementar la seva feina i d'altra banda oferir una educació en valors, centrant-se en el coneixement del seu entorn i el reforç de sentit de pertinença, així com de la construcció de ciutadania des d’una perspectiva diversa, crítica i justa.

Finalment, voldria agrair la participació de totes les persones, col·lectius i entitats implicades en l’elaboració i desenvolupament de les activitats de la Guia, i a tota la comunitat educativa que any rere any en fa ús i sense la qual no tindria sentit aquesta iniciativa.

Just Fosalva i Sanjuan
Regidor d’Educació, Infància i Acompanyament a l’escolaritat i de Joventut

Sant Just Desvern, setembre de 2021

Com utilitzar aquesta guia

Elaborar aquesta Guia, com la del curs passat, ha suposat un repte a l’hora de mirar d’anticipar quina serà la situació i l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i de quina manera es pot oferir suport als centres educatius en funció de l’evolució la crisi sanitària i tenint en compte que els seus efectes especialment en els infants i la vida escolar.

La Guia per al curs 2021-2022 inclou propostes similars a les del curs passat, dins els mateixos àmbits i promovent totes aquelles activitats adreçades a grups escolars (grups estables), realitzades dins o fora del centre, especialment en espais oberts.

Es reforcen les activitats de coneixement del poble i les visites al patrimoni cultural i al territori més proper que es poden fer a l’aire lliure. S’ofereixen, com a novetat, tallers de restauració emocional.

D’altra banda, entenem que les activitats d’intercanvi entre escolars o amb altres segments de població no es poden dur a terme pel perill de transmissió del virus que això comporten. No obstant, per la seva valoració i tradició, moltes d’aquestes activitats segueixen dins la programació i estan marcades amb una icona que les identifica com a activitats susceptibles de canvi i que només es podran realitzar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Per poder participar en les activitats d’aquesta Guia Educativa, cal emplenar la sol·licitud corresponent a través del formulari que us podeu descarregar. Les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic, de manera conjunta, per cada centre, abans del dia 3 d’octubre de 2021. Algunes activitats s’han de reservar directament, al més aviat possible, a l’adreça o telèfon de contacte, tal com s’indica a la fitxa corresponent.

Les activitats que inclouen telèfon o correu electrònic es poden demanar directament, tot i que caldrà informar a l'Ajuntament a través de correu electrònic.

La resta d’activitats s’han de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el formulari adjunt i enviant un correu electrònic a l’adreça: guiaeducativa@santjust.cat

Servei d'Educació
Ajuntament de Sant Just Desvern

Documentació complementària curs 2021 - 2022

Índex d'activitats

Sol·licitud d'activitats educatives

Valoració d'activitats educatives (emplenar formulari)

Centres escolars de Sant Just

CENTRE PILOT D’EDUCACIÓ ESPECIAL (ASPROSEAT)

Educació Especial

Adreça: C. d’Hereter, 11-17

Tel: 93 371 49 08

a8034163@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS

Educació Infantil Pública

Adreça: Av. de la Indústria, 22

Tel: 93 371 46 47

marrecs@santjust.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Educació de Persones Adultes

Adreça: C. Montserrat, 2 (Les Escoles)

Tel: 93 372 52 50

a8062055@xtec.cat

ESCOLA CANIGÓ

Educació Primaria Pública

Adreça: C. del Canigó, 35

Tel: 93 371 33 36

a8032580@xtec.cat

ESCOLA MONTSENY

Educació Primaria Pública

Adreça: Av. del Camp Roig, s/n

Tel: 93 372 79 52

a8041556@xtec.cat

ESCOLA MONTSERRAT

Educació Primaria Pública

Adreça: C. de la Generalitat, 10

Tel: 93 371 11 74

a8026816@xtec.cat

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

Educació Primaria i Secundària Concertada

Adreça: C. Electricitat, 16

Tel: 93 371 11 64

a8026841@xtec.cat

INSTITUT SANT JUST

Educació Secundària Pública

Adreça: Pg. de la Muntanya, 19

Tel: 93 371 50 50

iessantjust@xtec.cat

ESCOLA D’ARTS GRÀFIQUES ANTONI ALGUERÓ

Formació Professional i Ocupacional Concertat

Adreça: C. de Parlament Català, 1-3

Tel: 93 473 89 84

info@escolaalguero.com