Comunitat educativa i ciutadania

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC). SANT JUST, CIUTAT EDUCADORA

OBJECTIU:

Actualitzar el projecte educatiu de ciutat de Sant Just Desvern, a través d’una diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania.

DESCRIPCIÓ:

Un projecte educatiu de ciutat és un instrument estratègic i participatiu a l’abast del govern local per fer possible i operatiu el concepte de “ciutat educadora”.

Desenvolupament de les accions escollides pel Fòrum del PEC, i aprovades al Ple del mes de juliol de 2018:

Àmbit escola: “Projecte dona, ciència i tecnologia”. Celebració del Dia Internacional
Àmbit fora escola: “Tinc 7 anys i ara què ?”
Àmbit transició escola –treball: “Programa família, experts i empreses per a l’educació”
Àmbit ciutat educadora: “Participació ciutadana, espai de participació dels infants”

Aquestes accions s’aniran desenvolupant conjuntament amb el Grup Impulsor del PEC.  S’aniran publicant les diferents accions.


Dates i lloc.

Durant tot l’any. 
Organitza: Ajuntament de Sant Just Desvern amb el suport de la Diputació de Barcelona

Obert a tota la ciutadania

GRUP IMPULSOR

OBJECTIU:

· Reflexionar i fer aportacions al PEC (diagnosi, línies estratègiques, actuacions...)
· Contribuir a l’organització dels actes, reunions, forums
· Facilitar la difusió del procés
· Contribuir a que les accions acordades es realitzin correctament
· Donar suport en el desenvolupament dels actes del projecte.

DESCRIPCIÓ:

El grup impulsor està format per persones de diferents àmbits. Es reuneixen periòdicament per impulsar el Projecte Educatiu de Sant Just.


Dates i lloc.

El calendari de reunions es concretarà, per part del mateix grup, després de la primera reunió al mes d’octubre

Observacions: Grup obert.

Organitza: Ajuntament de Sant Just

Infants de 3r fins a 6è d’Educació Primària i adolescents de 1r a 4t d’ESO

PARTICIPA A LA CIUTAT! Vols ser membre del grup Espai de participació infantil i adolescents?

OBJECTIU:

· Difondre els objectius i funcionament del nou espai de participació infantil i adolescent als infants i adolescents del municipi.
· Constituir el grup d’infants i adolescents impulsors que participin en la presa de decisions públiques del municipi

DESCRIPCIÓ:

Durant el mes de novembre es realitza el procés d’elecció dels i les membres de l’Espai de participació infantil i adolescents.
El grup impulsor d’infants i adolescents, juntament amb l’equip tècnic municipal, ha dissenyat el procés d’elecció destinat per a infants adolescents entre 8 i 16 anys empadronats a Sant just Desvern.

Es donaran dos procediments de votacions. Un en els centres escolars on podran presentar-se i votar aquelles persones que estiguin escolaritzades al municipi. Un altre procediment destinat a la ciutadania empadronada a Sant Just i no escolaritzada al municipi.

Procés d’elecció de membres als centres educatius:
Es compta amb l’especial suport i col·laboració dels centres educatius per:
· Destinar un espai per a difondre el projecte i promoure la presentació de candidatures d’infants i adolescents.
· Facilitar la presentació de candidatures dels infants i adolescents que ho vulguin
· Facilitar les votacions de les candidatures a tots els alumnes del centre (d’edats entre 8 i 16 anys)


Dates i lloc.

A l’Ajuntament o centres educatius:
· Setembre / Octubre: reunió informativa a les direccions i reunió amb el professorat dels centres escolars, si s’escau.

Al centre escolar:
· Del 1 al 11 de novembre: presentació de candidatures en el centre educatiu.
· Del 12 al 22 de novembre: Votacions de les candidatures en els centres educatius.
· Del 25 al 29 de novembre recollida de candidatures més votades i constitució de la llista de membres.

· Es comptarà amb una persona de suport (externa al centre) per a resoldre dubtes i facilitar el procés.
· Es facilitarà als centres educatius el materials de difusió (document explicatiu, cartell i vídeo) i material per a les
candidatures i votacions (butlletes, urna, llistes de candidatures, actes de votacions)
· Per a consultar com cal fer la presentació de candidatures visiteu el lloc web www.santjust.cat
· Qualsevol consulta: participacio@circu lacultura.cat / 644 984 977