Comunitat educativa i ciutadania

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC). SANT JUST, CIUTAT EDUCADORA

OBJECTIU:

Actualitzar el projecte educatiu de ciutat de Sant Just Desvern, a través d’una diagnosi i un procés participatiu obert a la ciutadania.

DESCRIPCIƓ:

Un projecte educatiu de ciutat és un instrument estratègic i participatiu a l’abast del govern local per fer possible i operatiu el concepte de “ciutat educadora”.

Desenvolupament de les accions escollides pel Fòrum del PEC, i aprovades al Ple del mes de juliol de 2018:

Àmbit escola: “Projecte dona, ciència i tecnologia”. Celebració del Dia Internacional
Àmbit fora escola: “Tinc 7 anys i ara què ?”
Àmbit transició escola –treball: “Programa família, experts i empreses per a l’educació”
Àmbit ciutat educadora: “Participació ciutadana, espai de participació dels infants”

Aquestes accions s’aniran desenvolupant conjuntament amb el Grup Impulsor del PEC.  S’aniran publicant les diferents accions.


Dates i lloc.

Durant tot l’any. 

Web: https://pecsantjustblog.wordpress.com/

ORGANITZA: Ajuntament de Sant Just Desvern amb el suport de la Diputació de Barcelona