Educació Secundària (3r I 4t)

CONEGUEM ELS CICLES FORMATIUS

OBJECTIU:

- Apropar l’alumnat al coneixement dels cicles formatius que s’imparteixen a les poblacions de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
- Facilitar l’acompanyament, el contacte i la comunicació entre centres i alumnat d’aquestes  poblacions i compartir els  recursos formatius.

DESCRIPCIÓ:

Tallers de 3 o 4 hores de durada de diferents cicles o famílies professionals. En cada sessió hi haurà una petita explicació del sector, processos, sortides professionals, etc. i una part pràctica.


Dates i lloc.

Març de 2023. A l’Institut.

OBSERVACIONS: Aquesta activitat s’organitza conjuntament entre els ajuntaments d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, i els centres d’Educació Secundària.

L’organització decidirà el nombre de tallers als quals pot assistir cada estudiant que vulgui participar i la composició dels grups, en funció de la demanda.

Educació Secundària (3r I 4t)

PROJECTE "CONNECTA"

OBJECTIU:

Afavorir que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’ESO i que pugui obtenir el graduat en educació secundària.

DESCRIPCIÓ:

Programa de diversificació curricular, mitjançant una adaptació específica del currículum per a un grup d’alumnes de reforç, d’acord amb les seves capacitats i necessitats.
S’estructura en una distribució de matèries que es fan, una part al centre, i una altre part d’àmbit pràctic i de contingut preprofessionalitzador, fora del centre. 


Dates i lloc.

A concretar

OBSERVACIONS: El programa comporta unes estades a empreses o serveis municipals.

ORGANITZA: Institut de Sant Just, Escola Madre Sacramento en col·laboració amb empreses locals i l’Ajuntament.

Educació Secundària (3r i 4t)

COMISSIÓ D´ACOMPANYAMENT A L'ÈXIT ESCOLAR

OBJECTIU:

Garantir l’èxit escolar i personal de l’alumnat dels centres de secundària del municipi

DESCRIPCIÓ:

La Comissió per a l’Èxit Escolar i Personal té com a finalitat garantir la continuïtat en el sistema educatiu i l’elecció de l’itinerari que més s’ajusti a les necessitats i expectatives dels joves i les joves de Sant Just Desvern. Aquesta comissió està formada per diferents agents educatius del municipi, representants dels centres de secundària i professionals municipals i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, treballa en xarxa buscant col·laboració i corresponsabilitat entre centres educatius, administració local i entorn productiu. En aquest marc, s’impulsen actuacions per a la millora de l’èxit escolar i personal, projectes i recursos.


Dates i lloc.

Reunions de la Comissió dins del calendari del curs escolar.

Educació Secundària

QUE HE DE SABER PER BUSCAR FEINA? I PER MUNTAR UN NEGOCI?

OBJECTIU:
  • Sensibilitzar envers l’autoconeixement per tal de poder definir un full de ruta.
  • Orientar, donar eines i estratègies en la cerca de feina al món real.
  • Emmarcar els diferents processos de selecció i els diferents CVs.
  • Donar a conèixer recursos per a la millora del perfil competencial.
  • Posar en coneixement els principals recursos del territori tant per cerca feina, com de mobilitat europea, com per emprendre.
  • Que l’alumnat valori l’emprenedoria com a una opció més.
  • Promocionar la generació d’idees.
DESCRIPCIÓ:

Dues sessions d’1 h, al centre educatiu, per part d’una persona tècnica en ocupació i desenvolupament local, especialitzada en empresa.

A la primera sessió s’ofereix una introducció als diferents serveis de promoció econòmica, en especial, sobre la cerca de fina. Es veuran els principals canals (cerca per internet, a través del SOC, dels SLO, de les ETT...) i els seus avantatges i inconvenients. També recursos com la garantia juvenil, el casal de joves, mobilitat internacional... I es treballarà l’autoconeixement (pas previ a l’orientació).

S’esmentaran amb un exemple cadascun dels principals processos de selecció, des del més tradicionals, com l’entrevista, fins els més actuals, com les dinàmiques grupals. I com hi influeixen factors del CV o de la carta de presentació.

Es facilitaran els principals enllaços en el qual es troben els recursos formatius i programes que contribuixen a la millora competencial (cercador de cursos SOC, web de promoció econòmica...)

A la segona sessió s’ofereix informació bàsica sobre l’emprenedoria i el perfil emprenedor. En especial, sobre les competències que s’han de desenvolupar abans d’emprendre qualsevol projecte emprenedor (i que moltes d’elles són imprescindibles en la cerca de feina). S’analitzaran els avantatges i inconvenients en el procés d’emprenedoria i l’evolució de les oportunitats de mercat. I s’explicarà una mecànica de generació d’idees. Aixó com altres recursos l’Ajuntament ofereix per emprendre.


Dates i lloc.

A concretar. Als centres escolars.

Educació Secundària (3r I 4t)

MART XXI: ÉS POSSIBLE UNA COLÒNIA HUMANA A MART?

OBJECTIU:

Motivar els i les participants del projecte per tal que no abandonin els estudis de manera prematura, valorant el paper del coneixement, la importància de l'estudi i l'esforç realitzat pels nois i noies.
Ajudar-los en la seva orientació acadèmica i professional.
Preparar-los per al treball en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins l'equip i combinant el treball en grup amb la realització de tasques de manera individual i autònoma.
Conèixer de prop la universitat, els estudis i el món acadèmic en general.
Posar en relleu el paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia en la nostra societat i les seves potencialitats en el futur.
Establir una línia de treball compartit entre universitat, món local i centres d'ensenyament secundari.

DESCRIPCIÓ:

Alumnat amb capacitat i potencial per als estudis i que presenten un elevat risc d'abandonament.
Mart XXI, es planteja com un projecte d'acompanyament a l'escolaritat, amb la voluntat d'orientar, motivar, estimular i presentar la ciència de manera atractiva, amb la intenció de reforçar l'autoconfiança i la capacitat de treball en equip.
El projecte es desenvolupa durant 5 sessions de tot un matí al CBL-UPC. Durant aquestes sessions, al CBL-UPC, de manera pràctica i interdisciplinària, s'analitza la viabilitat d'una colònia humana a Mart, amb la ciència i el treball com a fil conductor.
L'alumnat s'incorpora a un dels 9 grups de treball de 8 persones, creats per desenvolupar l'estudi d'un àmbit de coneixement vital per l'èxit de la missió. La mida dels grups és reduïda per propiciar el treball en equip.

Grup 1: Llançament, navegació i aterratge
Grup 2: Grup de comunicacions dins la colònia i amb la base a la terra
Grup 3: Sistemes de producció i consum d'energia
Grup 4. Monitoratge i control de la colònia
Grup 5: Producció dels aliments i matèries primeres d'origen animal i vegetal per la subsistència de la colònia
Grup 6: Condicions climàtiques, suport vital i reciclatge de residus
Grup 7: Obtenció, distribució i consum de l'aigua
Grup 8: Robòtica
Grup
 9: Disseny i construcció de la colònia

Cadascun dels grups està coordinat per personal de la UPC, investigadores i investigadors amb una sòlida preparació, especialistes en aquell àmbit de coneixement i prou joves per a esdevenir fàcilment un referent personal per als nois i noies. De la mateixa manera es compta amb una coordinació científica que n'assegura la qualitat dels continguts, a càrrec de professorat sènior. També es cerca una important presència de dones investigadores a les coordinacions dels grups, per incentivar els referents femenins.


Dates i lloc.

A concretar. A les dependències de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

OBSERVACIONS: Cal posar-se en contacte amb el CBL (Campus Baix Llobregat) de la UPC. Tel. 93 552 35 19 - 93 552 35 14

ORGANITZA: Campus del Baix Llobregat de la UPC i Ajuntament.
COL·LABOREN: Diputació de Barcelona i FECIT (Fundación Española para la Ciència y la Tecnología)