Escoles i població en general (famílies, veïnat,...)

MÉS PER A LA SALUT

OBJECTIU:

Fomentar hàbits saludables i millorar així la qualitat de vida de les persones

DESCRIPCIÓ:

Tallers i activitats per a la promoció de la salut als centres educatius i adreçat també a la població.


Dates i lloc.

Mes de novembre.

Hi haurà un programa d'activitats específic amb totes les activitats que s'organitzaran.

ORGANITZA: Àrea Bàsica de Salut, Escoles i Ajuntament.

Educació Infantil i Primària (P3, P4 i P5 - 1r i 2n)

ANEM A JUGAR A LA VAGONETA

OBJECTIU:

Oferir als centres escolars un espai lúdic i de joc de lliure.

Afavorir el desenvolupament cognitiu, psicomotor, afectivo-social i de la personalitat dels infants a través del joc, les joguines i activitats lúdiques.

Fomentar hàbits i pautes de comportament , potenciant valors tot practicant el joc en grup.

DESCRIPCIÓ:

Espai de joc de La Vagoneta on els infants poden gaudir, divertir-se, imaginar i explorar les seves capacitats, amb el suport de persones professionals.


Dates i lloc.

A partir de novembre. Matins o tardes a concretar.

Cal omplir sol·licitud i enviar-la al mail. 

Alumnat d’Educació Secundària

RESTAURACIÓ EMOCIONAL, CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19

OBJECTIU:

Donar eines personals i acompanyament a l’alumnat i les seves famílies, davant de les possibles dificultats en l’àrea emocional i problemes d’aïllament com a conseqüència del confinament i de la crisi sanitària per la COVID-19.

DESCRIPCIÓ:

Sessions grupals i/o d’acompanyament individual, a càrrec de professionals de la salut i de la psicopedagogia. L’activitat està pensada per donar resposta a les dificultats emocionals i treballar el retrobament i la renovació de les relacions personals.


Dates i lloc.

Ajuntament, EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) i CESMIJ

Alumnat de 16 a 18 anys

PROJECTE UNIFICA’T (SPECIAL OLYMPICS)

OBJECTIU:

- Formar mentalitats més inclusives, normalització
- Trencar barreres envers la discapacitat intel·lectual
- Canviar la mirada amb relació a les persones amb discapacitat intel·lectual

DESCRIPCIÓ:

Unifica’t és un programa que es basa en el projecte dels Special Olympics. Durant una jornada s’uneix, mitjançant l’esport, l’alumnat d’una escola ordinària amb alumnat d’educació especial.


Dates i lloc.

Per determinar.

ORGANITZA: Ajuntament, IES Sant Just i Special Olympics

Alumnat de 1r a 6è de primària

L’ESPORT FEMENÍ

OBJECTIU:

Fomentar la participació de les dones en esports masculinitzats.
Detectar les desigualtats, les discriminacions, els estereotips, els abusos i l’assetjament que també es produeixen en l’entorn esportiu i estan sovint relacionades amb la violència sexual.

DESCRIPCIÓ:

Xerrada d’una experta acompanyada d’una dona esportista en què expliqui la seva experiència i l’alumnat pugui fer-li preguntes.


Dates i lloc.

A determinar.

ORGANITZA: Ajuntament de Sant Just Desvern

Alumnat de 1r a 6è de primària

TROBADES ESPORTIVES ESCOLARS

OBJECTIU:

Fomentar la relació social entre els participants a través de l’esport.

DESCRIPCIÓ:

Realització de diferents activitats ludicoesportives, jocs preesportius, activitats esportives, atletisme i beisbol adaptat.


Dates i lloc.

A determinar.

ORGANITZA: Ajuntament, Escoles Públiques i Institut de Sant Just

Alumnat de Cicle Superior de Primària (5è. i 6è.)

ELS NOSTRES AMICS ELS ANIMALS

OBJECTIU:

Oferir valors, com l'empatia i el respecte, per conscienciar l’alumnat sobre la cura dels animals domèstics així com la fauna que ens envolta.
· Millorar la convivència entre animals i persones.
· Fomentar la tinença responsable.
· Disminuir l’abandonament.
· Incentivar l’adopció.

DESCRIPCIÓ:

A partir de diferents recursos tècnics i audiovisuals, s’explicarà a l’alumnat la tinença responsable d’un animal domèstic, la tasca que porten a terme les protectores, el foment de les adopcions, el maltractament i l’abandonament dels animals, les colònies de gats a Sant Just Desvern, entre d’altres continguts per fomentar el benestar dels animals.


Dates i lloc.

A determinar amb l’Ajuntament i les protectores.

ORGANITZA: Spam-Fundació Daina, Associació SOS Gats i Gossos Sant Just i Ajuntament de Sant Just