Educació Primària (4rt d'ESO) i diferents col·lectius

APS, PROJECTES D'APRENENTATGE I SERVEI

OBJECTIU:

Potenciar l’educació en valors: solidaritat, sostenibilitat,...
Incrementar la participació dels joves en diferents projectes de desenvolupament comunitari
Fer útil el coneixement

DESCRIPCIÓ:

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual les persones participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

L’Institut de Sant Just, en col·laboració amb els serveis municipals i entitats prepara diferents projectes APS, d’intervenció en la comunitat local, en els següents àmbits:
Sharing to Learn
Conservació medioambiental
Art urbà i patrimoni
Intercanvi generacional


Dates i lloc.

Durant el curs escolar. A concretar

OBSERVACIONS:A banda d’aquests projectes, hi ha tot un ventall de possibilitats per desenvolupar des dels centres educatius i des d’altres entitats en metodologia APS. L’Ajuntament dóna suport i promou les activitats d’APS. Més info: www.santjust.cat i www.aprenentatgeservei.cat

Educació Secundària (3r i 4t ESO) Institut Sant Just i Escola Madre Sacramento

TALLER DE COMPETÈNCIES PER A LA SOCIALITZACIÓ (COMPETÈNCIA SOCIAL)

OBJECTIU:

-Afavorir el desenvolupament personal dels/de les adolescents mitjançant l’aprenentatge d’habilitats i recursos que els permetin millorar les seves relacionals interpersonals.

-Entrenar els/les adolescents en les habilitats necessàries per escollir les conductes més saludables.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un taller que consta de 3 sessions d’una hora de durada, on es treballaran competències personals i interpersonals a través d’una metodologia participativa i d’experiència a partir d’exercicis individuals i dinàmiques grupals que posin en joc cadascuna de les competències.

Els continguts que es treballaran són flexibles en funció del perfil d’alumnes participants, entre ells: autoconeixement, autoestima, comunicació eficaç, resolució de conflictes, assertivitat i presa de decisions.


Dates i lloc.

A concretar. Al centre escolar.

OBSERVACIONS Activitat de la Comissió d’Èxit Escolar que durà a terme el Servei d’Enllaç. Activitat en petit grup (màx. 15 alumnes).

Infants de 8 a 12 anys i adolescents de 13 a 16 anys empadronats/ades a Sant Just

ESPAI DE PARTICIPACIÓ INFANTIL I ADOLESCENTS A SANT JUST DESVERN

OBJECTIU:

· Participació dels infants i joves en la presa de decisions públiques del municipi.

DESCRIPCIÓ:

Espai de participació on els infants i joves són els protagonistes de la presa de decisions i en el qual s'ofereixen recursos per tal que puguin donar a conèixer i tirar endavant les seves propostes i accions.


Dates i lloc.

A concretar.