De 1r de primària a 4t d’ESO

CURS D'EDUCACIÓ VIÀRIA

OBJECTIU:

Conèixer i respectar els senyals de trànsit i les normes de circulació viària. Ser conscient dels perills de la conducció en bicicleta, monopatins, skate, patinets, patins... Prevenció d’accidents i treball d’actituds de respecte al mobiliari urbà i les persones.

DESCRIPCIÓ:

Treball previ a classe amb el/la tutor/a i posteriorment sessions pràctiques amb un/a agent, consistent en una sessió de treball a l’aula i una sortida on els infants posaran en pràctica les bones formes de circular com a vianants, aprenent el rol de l’agent de trànsit.


Dates i lloc.

Gener-març de 2023. A l’escola i a la via pública.

Educació Primària (5è)

VISITA A UN PARC DE KARTS

OBJECTIU:

Portar a la pràctica els diferents coneixements que s’imparteixen a les classes d’educació viària

DESCRIPCIÓ:

L’activitat consisteix en visitar, durant un matí (de 9 a 13 h), un parc infantil de trànsit. L’alumnat podrà posar en pràctica els coneixements impartits a les classes d’educació viària.
Hi ha la possibilitat de veure el Museu de la Natura.


Dates i lloc.

A concretar. Parc Infantil de Trànsit.

La sortida es fa en autocar (gestionat per l’escola)

Educació Primària (cicle superior)

PROGRAMA EDUCATIU: PUJA AL BUS

OBJECTIU:

Fomentar l'ús del transport públic, concretament de l'autobús, com a principal mitjà per moure's dins del seu entorn urbà.

Facilitar la informació i els recursos necessaris per a la utilització correcta de l'autobús.

Estimular l¡interés per desplaçar-se amb autobús de forma autònoma.

DESCRIPCIÓ:

Activitat educativa gratuïta que pretén apropar la utilització del transport públic en autobús. A través de diverses activitats es coneixen tots els passos que s'han de fer per poder agafar l'autobús de manera autònoma, així com el comportament que s'ha de tenir per fer un ús cívic i responsable. Mitjançant una visita de dos educadors/es a l'escola, els nens i nenes aprenen a viatjar de forma independent en autobús.  En una primera part de l'activitat els nens i les nenes analitzen els elements que conformen un viatge en autobús i en una segona part poden posar en pràctica allò que han treballat mitjançant un viatge en autobús dins del seu poble o ciutat.


Dates i lloc.

A concretar. Més info: www.pujaalbus.cat

Educació Secundària, Batxillerat i CF grau mitjà

SITUACIONS DE RISC A L'ENTORN DELS JOVES

OBJECTIU:

Informar i resoldre dubtes relacionats amb alguns comportaments dels menors i segons les seves possibles experiències personals.

DESCRIPCIÓ:

Presentació on es treballen els següents conceptes:
· Responsabilitat penal dels menors: parts del procediment penal, mesures que es poden imposar als menors i responsabilitat civil dels tutors/es legals.
· Identificacions policials: documentació obligatòria per menors d'edat (DNI, passaport…).
· Baralles: actuació policial davant infracció penal o administrativa i possibilitat de reconciliació entre les parts.
· Com actuar davant d'uns danys, pintades o grafits a l'interior o l'entorn del centre educatiu.
· Consells de seguretat: ciclomotors i bicicletes.

· Com actuar davant d'un menor relacionat amb armes o objetes perillosos, alcohol o tabac o gossos perillosos.
Durada de l'activitat: 60 minuts aproximadament


Dates i lloc.

A concretar. Al centre educatiu.

Cal posar-se en contacte amb els Mossos d'Esquadra

Educació Secundària (1r ESO)

ÚS DEL PATINET I LA BICICLETA A LA VIA PÚBLICA

OBJECTIU:

Conèixer i respectar els senyals de trànsit i les normes de circulació viària.

Prendre consciència dels perills de la conducció amb bicicleta, monopatins, skates, patinets... en convivència amb persones i altres vehicles.

Prevenir accidents i respectar el mobiliari urbà i les persones.

DESCRIPCIÓ:

Taller de 50 minuts a l’aula, a càrrec d’un/a agent de la policia municipal. Possibilitat d’alguna sessió pràctica a la via pública.


Dates i lloc.

Al centre escolar. De gener a maig.

Alumnat de 3r d’ ESO

RESPONSABILITAT PENAL DELS MENORS

OBJECTIU:

Que els joves sàpiguen quina responsabilitat tenen quan cometen un delicte.

DESCRIPCIÓ:

Informar sobre la responsabilitat penal que es té davant d’un delicte.


Dates i lloc.

A determinar.

ORGANITZA: Policia Local (Unitat d’Educació Viària).