Educació Primària i Secundària

TALLERS A L'ESCOLA: L'ENERGIA

OBJECTIU:

Fomentar l'estalvi energètic, difondre l'aprofitament de les energies renovables i donar a conèixer els seus efectes en el medi ambient.

DESCRIPCIÓ:

Activitats educatives teòrico-pràctiques a l'aula de caire divulgatiu i sensibilitzador, guiades per un/a monitor/a.
· Conte solar
· Vehicles solars
· Rellotges solars
· Cuines solars
· Energia solar tèrmica
· Energia fotovoltaica
· Eficiència energètica 


Dates i lloc.

Durant tot el curs escolar. Als centres educatius.

Cal concretar l’activitat en el moment de la reserva prèvia a l’entitat Intiam Ruai, i posteriorment, enviar la sol·licitud a l’Ajuntament.

Educació Infantil, Primària i Secundària

PROGRAMA METROPOLITÀ D'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT: COMPARTIR UN FUTUR

OBJECTIU:

Conèixer les instal·lacions, el tractament i la gestió sostenible que es fa de l’aigua i dels residus metropolitans a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però també bones pràctiques i hàbits que fomenten la sostenibilitat en aspectes relacionats amb el territori, la ecologia i la biodiversitat, l'energia i el canvi climàtic, la mobilitat sostenible, la salut ambiental, etc.

DESCRIPCIÓ:

Visites guiades a diferents instal•lacions de gestió de residus i del cicle de l’aigua (Ecoparcs, plantes de compostatge o triatge, deixalleries, dipòsit controlat, depuradores, dessalinitzadora…). També inclouen visites i activitats guiades al Museu AGBAR de les aigües.
Activitats a l'aula: activitats amb monitoratge relacionades amb residus i la seva prevenció i gestió, el cicle de l'aigua, l'energia i el canvi climàtic o la salut ambiental (soroll i contaminació acústica). Algunes d'aquestes activitats també es poden adaptar a actes, fires o esdeveniments. 
Activitats a l’entorn: activitats a parcs, platges, rius o zona urbana sempre amb monitoratge per conèixer el territori i tractar temes vinculats a l’ecologia, la biodiversitat, l’energia i el canvi climàtic. 
Materials educatius: dossiers, còmics i contes, guies didàctiques, vídeos i visites virtuals que podeu obtenir en versió paper o en versió electrònica, sobre el cicle integral de l'aigua, la prevenció i la gestió dels residus, els parc i platges, etc
Totes les activitats són gratuïtes. Consulteu el Catàleg d’Activitats per conèixer la variada oferta d’activitats gratuïtes, de què tracten, com són, quan duren, per a qui són, etc.


Dates i lloc.

Durant tot el curs escolar.

Cal reserva prèvia a reserves.compartim@amb.cat i al web: www.amb.cat/educaciosostenibilitat

ORGANITZA: Àrea Metropolitana de Barcelona

Educació Primària (5è o 6è)

PROGRAMA: CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS

OBJECTIU:

Sensibilitzar a favor de la conservació dels espais naturals i contra la utilització irracional dels recursos.

DESCRIPCIÓ:

Visita guiada a un parc natural de la província. Consta de dues fases: treball previ a l'escola i treball al parc natural. 


Dates i lloc.

A concretar.

ORGANITZA: Ajuntament de Sant Just Desvern i Diputació de Barcelona

Educació Primària i Secundària

VEGETACIÓ SINGULAR DEL PARC DE TORREBLANCA

OBJECTIU:

Conèixer els valors naturals del Parc de Torreblanca

DESCRIPCIÓ:

Visites guiades (3 hores de durada): a través d’un plànol i d’una clau de classificació, l’alumnat descobrirà el parc i aprendran a identificar les característiques de la seva vegetació singular.

-Dossier educatiu per facilitar la visita al Parc de Torreblanca adreçat a l’alumnat d’Educació Primària.

-Fitxes d’identificació de les espècies vegetals singulars del Parc de Torreblanca adreçades a l’alumnat d’Educació Secundària.


Dates i lloc.

Durant tot el curs escolar. Cal reserva prèvia. Més informació a www.amb.cat/educaciosostenibilitat

ORGANITZA: Àrea Metropolitana de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres municipis veïns.

Educació Infantil, Primària i Secundària i Professorat

COLLSEROLA EL CURS AL PARC

OBJECTIU:

Programa de propostes educatives amb l’objectiu d’oferir la possibilitat de gaudir i aprendre al Parc Natural de la Serra de Collserola des de la convicció que el contacte directe amb la natura, no solament ens fa sentir millor, sinó que també ens fa ser millors. Vol ser una eina de treball que posi a l’abast dels centres docents els recursos naturals i patrimonials del Parc Natural.

DESCRIPCIÓ:

Des dels equipaments del Parc Natural Can Coll (Cerdanyola) i el Centre d’Informació (Vallvidrera) s’ofereixen més de quaranta programes diferents que us ajudaran a descobrir, comprendre i estimar la natura que ens envolta.

Podreu escollir entre diferents formats d’activitat: “Passejar i descobrir”, tot establint un primer contacte amb la realitat de Collserola; “Aproximar-se i conèixer” els elements i/o les relacions que s’estableixen a la natura; o “Implicar-se i aprofundir” en el funcionament i la gestió del Parc.

El Centre de Documentació i Recursos Educatius us ofereix informacions, propostes i assessoraments per programar, pel vostre compte, projectes i activitats que tinguin Collserola com a protagonista. També gestionen el préstec de materials per treballar a l’escola com ara Maletes Collserola Conta Contes, Bagul d’expressió, exposicions itinerants, etc.

Trobareu propostes des de les llars d’infants fins als cicles formatius, universitaris, adults i professorat. Tot passant per l’educació infantil, primària, secundària i l’educació especial.

Consulteu el fulletó de propostes educatives i els diferents recursos disponibles a la pàgina web del Parc de Collserola: www.parcnaturalcollserola.cat


Dates i lloc.

Les inscripcions per a tot el curs escolar s’han de fer reservant data a partir de l’1 de setembre trucant a Can Coll o al Centre d’Informació del Parc, depenent de l’activitat triada. Heu de preveure fer les reserves al més aviat possible ja que algunes activitats, sobretot les adreçades als més petits, s’esgoten en pocs dies.
Informació i reserves:

  • Can Coll: tel. 93 692 03 96
  • Centre d’Informació: tel. 93 28035 52
  • Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE): tel. 93 692 29 16

No són activitats gratuïtes però des de l’Ajuntament us oferim la possibilitat d’assumir part del cost de l’activitat, per la qual cosa ens ho haureu de comunicar un cop feta la reserva.

ORGANITZA: Consorci del Parc de Collserola, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just Desvern

Educació Primària

BOSCOS DE CIUTAT? L'ECOLOGIA DEL PARC DEL MIL·LENARI

OBJECTIU:

Identificar la flora i la fauna del parc.
Donar a conèixer l'ecosistema forestal.
Donar a conèixer els valors ambientals dels parcs i el valor de l'ecosistema forestal en el context urbà on es troba.
Reflexionar sobre la incidència de les persones en aquests espais.
Desenvolupar habilitats per al treball cooperatiu.

Competències bàsiques:
Competència en el coneixement i interacció amb el món.
Competència d'aprendre a aprendre.

DESCRIPCIÓ:

L'activitat dona a conèixer l'ecosistema forestal a través de la descoberta i l'observació del parc. Els alumnes realitzen diverses dinàmiques en grups petits i, equipats amb un kit d'exploració, descobreixen els valors ambientals que ens aporten els parcs d'una manera pràctica i vivencial.
Analitzen la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps.


Dates i lloc.

Durant tot el curs escolar. Al Parc del Mil·lenari
Inclou activitats prèvies i complementàries per realitzar a l'aula o al parc. Durada: 2 hores
Cal reserva prèvia. Més informació: www.amb.cat/educaciosostenibilitat
ORGANITZA: Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Sant Just Desvern

 

Educació Primària 6è

RECOLLIDA DE RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS A LES ESCOLES

OBJECTIU:

Augmentar el reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics (RAEE), posant èmfasi en els petits electrodomèstics, i involucar a nens i nenes com a element clau de la recollida de RAEE implicant-los de forma activa en la recollida durant la campanya.

DESCRIPCIÓ:

Taller d’1 hora de durada, al centre de recollida i recuperació de RAEE de l’entitat Solidança a Sant Just Desvern. Durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2022 també s’habilitaran punts de recollida de RAEE a les escoles.


Dates i lloc.

Durant la setmana del 19 al 27 de novembre, Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
Al Centre de recollida de Solidança i punts de recollida de RAEE, als centres escolars.
Cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament i enviar la sol·licitud.

Educació Primària (cicle mitjà i superior) i Secundària

AGENDES i CALENDARIS PEL MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OBJECTIU:

Donar a conèixer els principis de l’Agenda 21 i sensibilitzar envers el desenvolupament sostenible.

DESCRIPCIÓ:

Agenda escolar per a l’alumnat d’Educació Secundària i Calendari per a les aules d’Educació Primària, on es proposen activitats sobre temes relacionats amb la sostenibilitat. Aquests materials es complementen amb una pàgina web amb informació específica i recursos tant per l’alumnat com pel professorat.
Més informació a: http://agendaescolar.diba.cat/ o al facebook https://www.facebook.com/agendaescolar.


Dates i lloc.

Durant el curs escolar.
Al centre escolar.
ORGANITZA: Diputació de Barcelona i Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Just

Alumnat de primària, ESO i altres entitats

APADRINEM UN PARC DE SANT JUST

OBJECTIU:

Oferir espais de Sant Just, com a ciutat educadora, per a la corresponsabilitat ciutadana.
Vetllar per la sostenibilitat i estimular la participació de l’alumnat i la ciutadania en aquest àmbit.

DESCRIPCIÓ:

Projecte d’aprenentatge i servei. Servei comunitari
Projectes dissenyats pels mateixos actors que els impulsen, és a dir, l'alumnat juntament amb l'equip docent en xarxa amb les entitats ambientals i socials i en col·laboració amb l'AMB i entitats locals. Els projectes coproduïts s'adrecen tant a centres que tinguin els projectes totalment o parcialment definits, com a centres amb projectes nous sense experiència prèvia en ApS - SC Ambiental.

L’alumnat es responsabilitza de dur a terme el manteniment continuat d’un espai participatiu del parc: jardins d’herbes remeieres, horts urbans ... en coordinació amb l’equip de jardineria. Es fan reposicions de la vegetació i altres activitats educatives i divulgatives.


Dates i lloc.

Dates a concretar. Segon i tercer trimestre de curs.
Lloc: Centres i parcs del municipi: Parc del Mil.lenari, Parc de Torreblanca i Parc de la Fontsanta

Observacions: Més informació: aprenem.parcsplatges@amb.cat
Servei de Medi Ambient i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Just
S’ha de fer la sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Just, abans del dia 5 d’octubre de 2022.

ORGANITZA: AMB i Ajuntament de Sant Just Desvern